Ana Sayfa Sosyal Engelsiz Bilişim Derneği

Engelsiz Bilişim Derneği

Engelsiz Bilişim Derneği

Engelsiz Bilişim Derneği ; engellilere karsı ayrımcılığı ortadan kaldırmak ve onları yaşam standartlarını yükseltmek için kurulmuş dernek olan engelsiz bilişim derneği eğitim, bilgi ve iletişim alanından faaliyetler yürütmektedirler. Hiç şüphesiz internet ve BT günümüzde engelli ihtiyaçlarına cevap verecek düzeye çıkarmaya çalışıyor.

Eğitim, bilgi, iletişim alanında yürütülen engelsiz bilişim de, engelli bireylerin sosyokültürel hayata katılmasını ön görmektedir. Engellilere yönelik geliştirilen yeni bilişim teknolojileri, engelsiz bilişim platformunda birleşmektedir.

Engelsiz bilişim de farkındalık yaratmak için kurulan engelsiz bilişim derneği bu alanda birçok faaliyet göstermektedir.

Engelsiz Bilişim Derneği Faaliyet Alanları

Engelsiz bilişim deneği birçok alanda hizmetler gerçekleştirmektedir. Bunlardan biri olan bilişim teknolojileri, engelli bireler için her alanda destek olmayı başarmıştır.

Türkiye’de bu konu ile ilgili başta devlet kurumları olmak üzere bilişim teknolojileri veya engellilere yönelik diğer faaliyetler, özel kurum ve kuruluşlar ve derneklerin de desteğini alarak çalışmalara devam edilmektedir.

Türkiye de engelsiz bilişim ile ilgili yapılan çalışmalar son beş yılda daha çok artmıştır. Bunların yürütülen faaliyetlerin başında internet ve bilişim teknolojileri önemli katkısı olmuştur.

Engelsiz bilişim alanında yapılan ar-ge çalışmaları sonucunda hazırlanan raporlar doğrultusunda engelsiz bilişme daha çok ihtiyaç olduğu kabul edilmiştir. Bu amaçla yapılan faaliyetlerden bir kaçı bunlardır:

Uluslararası Engelsiz Bilişim Kongreleri,

Bilişim Toplantıları,

Eğitim Seminerleri,

Web sayfası ve sosyal medya aracılığıyla farkındalık sağlayıcı ve bilgilendirici faaliyetler vb.

Yapılmış Bazı Faaliyetler

Bildiğimiz gibi bazı özel kurumlar ve kuruluşlar, dernekler, bazı yardım kuruluşlarının çalışmaları ve devlet kurumları ile engellilere yönelik yapılan faaliyetler; engelli bireylerin yaşam kalitelerini arttırmaya yönelik çalışmalar meydana getirmektedirler.

Ayrıca bu çalışmalar günümüzde halen devam etmektedir. Engelli bireyler için birden fazla yardım faaliyetlerinde rol almışlardır. Örneğin; engeli bireyler için yollara yapılan kabartmalı kaldırım taşları bunlardan bir tanesidir. Bu taşlar birçok engelli vatandaşımızın yollarda başkalarına ihtiyaç duymadan ve yardım almadan yürüyebilmelerini sağlıyor, birçok firma bu tarzda fikirler bularak çalışmalar yapmaktadırlar.

Bu çalışmaların bizler için önemi her insanın eşit haklara sahip olduğu ve bunun herkesin birlikteliğini sağlamaya yönelik çalışmalar meydana getirmektedir.

CEVAP VER

Lütfen bir yorum yazın.
Lütfen adınızı girin.

Diğer Yazılarımız

Glassouse Engelli Bilgisayarı Kafa Takip Sistemi Nedir?

Glassouse Engelli Bilgisayarı Kafa Takip Sistemi Nedir ? Glassouse Engelli Bilgisayarı Kafa Takip Sistemi ile bilgisayarı, TV’yi, cep telefonunu ve tabletleri uzaktan kumanda ederek kullanmak...

Engelsiz Bilişim Derneği

Engelsiz Bilişim Derneği Engelsiz Bilişim Derneği ; engellilere karsı ayrımcılığı ortadan kaldırmak ve onları yaşam standartlarını yükseltmek için kurulmuş dernek olan engelsiz bilişim derneği eğitim,...

Engelliler ile İlgili Teknolojik Gelişmeler

Engelliler ile ilgili teknolojik gelişmeler, Engelsiz bilişim kapsamında ürün ve hizmetlerini engellilerin kullanımına uygun hale getirmek ve onları topluma kazandırmak isteyen kurum ve kuruluşlar...

Engelli Bireylerin Toplumsal Yaşama Katılımı

LONDON, ENGLAND - SEPTEMBER 04: Grigorios Polychronidis of Greece plays a shot during the Mixed Pairs Boccia - BC3 gold...

Kariyer Alanında Engelsiz Bilişim

Kariyer alanında engelsiz bilişim: Her birey çalışarak hayatını devam ettirmek ve maddi gelir elde etmeye çalışmaktadır. Bu hayatımızı devam ettirebilmek için zorunludur. Bunların yanında...